Com i en què gasta el Ajuntament de Vinaròs?

Et mostrem d'una forma clara com es distribueix el nostre pressupost. D'on vénen els ingressos i a què destinem les despeses.

Visió global

Perquè et facis una idea general dels ingressos i les despeses del Ajuntament de Vinaròs.

Visió global

Polítiques concretes

Educació, protecció i benestar social, cultura... Quina àrea t'interessa?

Polítiques